மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நண்பி..

nanpi.. nadpu.... chaathaaranamaakaththaan irunthathu enakku

நண்பி..
4

நட்பு....
சாதாரணமாகத்தான் இருந்தது எனக்கு
உன்னை காணும் வரை ....
ஏதேனும் எதிர்பார்ப்புக்களுடனே
அன்பு காட்டும் உலகில்
எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல்-உன்
அன்பை எண்ணி வியந்து போகிறேன்....

நண்பி......... மொழிகளோ....
தூரங்களோ........ வயதோ.......
மற்ற எதுவுமே - நட்பை
பிரித்து பார்ப்பதில்லை.....
உன்னாலே புரிந்து கொண்டேன்..

என் வாழ்க்கைத் தோட்டத்தில்
எத்தனையோ 'நட்பு" மலர்கள் - ஆனால்
உன் நட்பைப்போல் எதுவும்
மலர்ந்து மணம் வீசவில்லை

கால வெள்ளத்தில்
சிதறுண்டு போகும் உறவுகளில்
நண்பி.............தொடர்வாயா
உன் நட்பை இறுதி வரை..........?


மேலும் நட்பு

Tags : நண்பி, நண்பி.., nanpi..

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]