மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

தற்கொலை

tharkolai un koonthalil kudiyaera

தற்கொலை
2

உன் கூந்தலில் குடியேற


வாய்ப்பிழந்த பூக்கள் யாவும்


தற்கொலை செய்தன


தரையில் குதித்து...


மேலும் குட்டியாக சில

Tags : தற்கொலை, தற்கொலை, tharkolai

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]