மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தற்கொலை

tharkolai un koonthalil kudiyaera

தற்கொலை

உன் கூந்தலில் குடியேற


வாய்ப்பிழந்த பூக்கள் யாவும்


தற்கொலை செய்தன

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


தரையில் குதித்து...


மேலும் குட்டியாக சில

Tags : தற்கொலை, தற்கொலை, tharkolai

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]