மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நேசித்தால்

naechiththaal kaarrum ichaiyaakum vaachiththaal

நேசித்தால்

காற்றும் இசையாகும் வாசித்தால்


வார்த்தைகளும் கவிதையாகும் யோசித்தால்


இந்த உலகமே நட்பாகும் நேசித்தால்.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நட்பு

Tags : நேசித்தால், நேசித்தால், naechiththaal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]