மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

டாக்டர்

daakdar ennathaan MBBS padichchi daakdar

டாக்டர்
0என்னதான் MBBS படிச்சி டாக்டர் ஆனாலும் கம்ப்யுட்டர்ல இருக்கற வைரசுக்கு மாத்திரை குடுக்க முடியுமா?

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : டாக்டர், , டாக்டர் , daakdar

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]