மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நட்பு கவிதை

nadpu kavithai chirakukal kidaiththavudan

நட்பு கவிதை
2

சிறகுகள் கிடைத்தவுடன்
பறப்பதல்ல நட்பு . . .

சிலுவை கிடைத்தாலும்
சுமப்பதே நட்பு . . .


மேலும் நட்பு

Tags : நட்பு, கவிதை, நட்பு கவிதை, nadpu kavithai

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]