மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நட்பு கவிதை

nadpu kavithai chirakukal kidaiththavudan

நட்பு கவிதை

சிறகுகள் கிடைத்தவுடன்
பறப்பதல்ல நட்பு . . .

சிலுவை கிடைத்தாலும்
சுமப்பதே நட்பு . . .

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நட்பு

Tags : நட்பு, கவிதை, நட்பு கவிதை, nadpu kavithai

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]