மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தேவதை

thaevathai paarinelae yaarivaloa...? paavaadai thaeralakoa..?

தேவதை

பாரினிலே யாரிவளோ...?
பாவாடை தேரழகோ..?
பார்த்ததுமே மனம் பற்றுகின்ற
பட்டாசு தானிவளோ....?

சிரிப்பே சிதறுகின்ற
சித்தரிக்கும் சித்திரமாய்
கால் முளைத்த தேவதை தான்
எனக்காக பிறந்து விட்டாள்.......

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

பூவுடல் மேனிக்கு
பூவாடை போர்த்திவிட்டாள்
பூட்டி வைத்த என் மனதை
சாவியின்றி திறந்துவிட்டாள்....


மேலும் காதல்

Tags : தேவதை, தேவதை, thaevathai

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]