மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

முடியுமா? முடியாதா???

mudiyumaa? mudiyaathaa??? mudiyaathu enru cholravan muddaal.

முடியுமா? முடியாதா???
2

முடியாது என்று சொல்றவன் முட்டாள்.


எதுவும் தன்னால் முடியும் என்று சொல்றவன் தான் புத்திசாலி!


இப்ப சொல்லுங்க எனக்கு ரீ சார்ஜ் பண்ணிவிட முடியுமா? முடியாதா???


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : முடியுமா, முடியாதா, முடியுமா? முடியாதா???, mudiyumaa? mudiyaathaa???

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]