மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


முடியுமா? முடியாதா???

mudiyumaa? mudiyaathaa??? mudiyaathu enru cholravan muddaal.

முடியுமா? முடியாதா???

முடியாது என்று சொல்றவன் முட்டாள்.


எதுவும் தன்னால் முடியும் என்று சொல்றவன் தான் புத்திசாலி!


இப்ப சொல்லுங்க எனக்கு ரீ சார்ஜ் பண்ணிவிட முடியுமா? முடியாதா???

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : முடியுமா, முடியாதா, முடியுமா? முடியாதா???, mudiyumaa? mudiyaathaa???

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]