மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


வாழ்ந்திடுவாய்....

vaalnthiduvaay.... Kadhal vithaiyaay vantha

வாழ்ந்திடுவாய்....

காதல் விதையாய் வந்த நீ


என் இதயத் துடிப்போடு சேர்ந்து வளர்கிறாய்


என்னுள் இதயத் துடிப்பு இருக்கும் வரை

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


என் இதயத்தில் வாழ்ந்திடுவாய்........


மேலும் காதல்

Tags : வாழ்ந்திடுவாய், வாழ்ந்திடுவாய்...., vaalnthiduvaay....

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]