மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


அத்தனையும் நீயானாய்...

aththanaiyum neeyaanaay... kaalaich chudarumalla maalaivaru mathiyumalla...

அத்தனையும் நீயானாய்...

காலைச் சுடருமல்ல மாலைவரு மதியுமல்ல...

பாகாய்க் கொடுக்கின்ற பாங்கான சுவையுமல்ல...

சாலை மரமுமல்ல சந்தனக் குளிருமல்ல...

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

வாலைக் குமரியல்ல வாசமுள்ள பூவுமல்ல...

ஆனாலும் ஆனாலும் அத்தனையும் நீயானாய்... என்னவளே!


மேலும் காதல்

Tags : அத்தனையும், நீயானாய், , அத்தனையும் நீயானாய்... , aththanaiyum neeyaanaay...

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]