மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


இல்லை..

illai.. pookkum pookkal ellaam kilaikalukkuch chonthamillai...

இல்லை..

பூக்கும் பூக்கள் எல்லாம்
கிளைகளுக்குச் சொந்தமில்லை...

மரத்தில் இருந்து உதிர்ந்தப் பின்னால்
இலைகளுக்கு முகவரி இல்லை..

இறுக கட்டியணைத்தாலும்
கடுகளவு காற்று கூட
கைகளில் தங்குவதில்லை...

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

வாரியிறைந்தப் பின்னால்
மழைத்துளிகள் வானம் தேடுவதில்லை...

விழுந்தப் பின்னால் வார்த்தைகள்
உதடுகளுக்குத் திரும்புவது இல்லை...


மேலும் வாழ்க்கை

Tags : இல்லை, இல்லை.., illai..

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]