மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


கள்ளி

kalli manathinel Kadhalaana kalliyooruththi churrukiraal

கள்ளி

மனதினில் காதலான கள்ளியொருத்தி சுற்றுகிறாள்

சட்டங்கள் போடுகிறாள் சண்டைகள் பிடிக்கிறாள்

தேடிப் பார்கிறேன் விடிந்துவிடுகிறது!

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மீண்டும் மறு நாள்.............................


மேலும் காதல்

Tags : கள்ளி, கள்ளி, kalli

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]