மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

தோற்றுப்போகிறது

thorruppoakirathu maarkaliyin athikaalaikalil

தோற்றுப்போகிறது
6

மார்கழியின் அதிகாலைகளில்

நீ போடுகிற கோலத்தையும்

கோலம் போடுகிற உன்னையும் -பார்ப்பதற்கு

யார் முதலில் வருவதென்பதில் என்னிடம்

ஒவ்வொரு முறையும் தோற்றுப்போகிறது

சூரியன்...


மேலும் காதல்

Tags : தோற்றுப்போகிறது, தோற்றுப்போகிறது, thorruppoakirathu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]