மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

கொடுப்பாரா???

koduppaaraa??? kunnakkudi vaiththiyanaathan vayalinai

கொடுப்பாரா???
2

குன்னக்குடி வைத்தியநாதன் வயலினை கேட்டிருக்கீங்களா?

நாம கேட்டா கொடுப்பாரா???


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : கொடுப்பாரா, கொடுப்பாரா???, koduppaaraa???

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]