மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

காத்திருந்தால்

kaaththirunthaal vidiyalin thooram arukil thaan

காத்திருந்தால்
4

விடியலின் தூரம்


அருகில் தான்


காதலிக்கும் முன்...


விடியலே தூரம் தான்


காதலில் விழுந்த பின்...


முகம் பார்க்க காத்திருந்தால்


நொடியும் கூட யுகம் தான்....


மேலும் காதல்

Tags : காத்திருந்தால், காத்திருந்தால், kaaththirunthaal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]