மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


அழகு

alaku anpaaka paechinaal alaku panpaaka nadanthaal alaku
அழகு

அன்பாக பேசினால் அழகு
பண்பாக நடந்தால் அழகு
பணிவாக இருந்தால் அழகு
அடக்கமாக நடந்தால் அழகு

அறிவு கூடினால் அழகு
உழைப்பால் உயர்ந்தால் அழகு
கடமையைச் செய்தால் அழகு
கவலையை தொலைத்தால் அழகு

நம்பிக்கை நினைத்தால் அழகு
நன்மைகள் செய்தால் அழகு
உண்மையை பேசினால் அழகு
எளிமையாய் இருந்தால் அழகு

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

எண்ணங்கள் உயர்ந்தால் அழகு
இருப்பதை காத்தல் அழகு
இல்லாததை பெற்றால் அழகு


மேலும் ஏனையவை

Tags : அழகு, அழகு, alaku


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]