மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


சிம்பிள்.

chimpil. padakil neenkal chenru kondiruppathaaka karpanai cheyyunkal.

சிம்பிள்.

படகில் நீங்கள் சென்று கொண்டிருப்பதாக கற்பனை செய்யுங்கள்.
ஒர் இடத்தில் சிக்கிவிடுகிறீர்கள். உங்களைச் சுற்றி பல ஆபத்துக்கள்
தப்பிக்க என்ன செய்வீர்கள்?

நான் என்றால்.................

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

சிம்பிள். கற்பனை செய்வதை நிறுத்திவிடுவேன்.


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : சிம்பிள், , சிம்பிள். , chimpil.

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]