மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

வெற்றிக்கு

verrikku arivae thanthai, mananeraivae thaay,

வெற்றிக்கு
2

அறிவே தந்தை,


மனநிறைவே தாய்,


உண்மையே உடன் பிறந்த சகோதரன்.


என ஏற்றுக்கொண்ட எவரும் எவருக்கும் அஞ்சாமல் வெற்றி பெறுவர்.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : வெற்றிக்கு, வெற்றிக்கு, verrikku

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]