மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


இழக்காதீர்கள்

ilakkaatheerkal padippatharkaaka ellaa chantharppankalaiyum ilakkath thayaaraaka irunkal.

இழக்காதீர்கள்

படிப்பதற்காக எல்லா சந்தர்ப்பங்களையும்
இழக்கத் தயாராக இருங்கள்.

எந்த சந்தர்ப்பத்திற்காகவும் படிப்பை
இழக்கத் தயாராகி விடாதீர்கள்!

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : இழக்காதீர்கள், இழக்காதீர்கள், ilakkaatheerkal

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]