மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

புன்னகை

punnakai kalakalappaay irunkal vaendaam enru oru poathum unkalukku chollavillai

புன்னகை
0கலகலப்பாய் இருங்கள் வேண்டாம் என்று ஒரு போதும் உங்களுக்கு சொல்லவில்லை. ஆனால் மற்றவர்களை களங்கப்படுத்தாது இருங்கள்.............அவ்வாறு இருப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் என்றுமே புன்னகை நிரம்பிய முகத்தோடு இருப்பீர்கள்....

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : புன்னகை, புன்னகை, punnakai

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]