மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


யாரோ நான்

yaaro naan intha ulakaththil naan yaaro oruvan illai…

யாரோ நான்

இந்த உலகத்தில் நான்
யாரோ ஒருவன் இல்லை…

யாரோ ஒருத்திக்கு நானே
உலகமாய் இருக்கின்றேன்!

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் காதல்

Tags : யாரோ, நான், யாரோ நான், yaaro naan

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]