மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நீ வருவாயென...........

nee varuvaayena........... un paarvaiyai tharichikka paathaiyil kaaththirukkiraen

நீ வருவாயென...........
0எரிமலையை கூட
பனிமலையாக மாற்றும்
உன் பார்வையை தரிசிக்க
பாதையில் காத்திருக்கிறேன்
நீ வருவாயென...........

மேலும் காதல்

Tags : நீ, வருவாயென, நீ வருவாயென..........., nee varuvaayena...........

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]