மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


மனிதரை மதிக்காவிட்டால்...

manetharai mathikkaaviddaal... kannukku therintha anpaana manetharai mathikkaaviddaal... kannukku theriyaatha........

மனிதரை மதிக்காவிட்டால்...
‎கண்ணுக்கு தெரிந்த அன்பான மனிதரை மதிக்காவிட்டால்...

கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளை மதித்தும் பயன் இல்லை.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

--அன்னை தரேசா---


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : மனிதரை, மதிக்காவிட்டால், மனிதரை மதிக்காவிட்டால்..., manetharai mathikkaaviddaal...

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]