மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


முடியுமா ?

mudiyumaa ? kankai aaththulae meen pidikkalaam,

முடியுமா ?

கங்கை ஆத்துலே மீன் பிடிக்கலாம்,


காவேரி ஆத்துலே மீன் பிடிக்கலாம்


ஆனா

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


(ஜயர்) Iyer ஆத்துலே மீன் பிடிக்க முடியுமா ?


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : முடியுமா, , முடியுமா ?, mudiyumaa ?

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]