மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


முடியாது

mudiyaathu ennaa thaan oruththan kundaa irunthaalum
முடியாது

என்னா தான் ஒருத்தன் குண்டா இருந்தாலும்


அவணை தூப்பாக்கிக்கு உள்ளே போட முடியாது.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : , முடியாது, முடியாது, mudiyaathu


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text