மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நிக்குமா ??

nekkumaa ?? pas sdaandla pas nekkum .

நிக்குமா ??
6

பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பஸ் நிக்கும் .

ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்ல ஆட்டோ நிக்கும் ..

சைக்கிள் ஸ்டாண்ட்ல சைக்கிள் நிக்கும் .

ஆனா...

கொசுவத்தி ஸ்டாண்ட்ல கொசு நிக்குமா ??

யோசிக்கணும்............ ...!!


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : நிக்குமா, , நிக்குமா ??, nekkumaa ??

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]