மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

போட மாட்டேங்கிறீங்க?...

poada maaddaenkireenka?... dee maasdar dee poadaraaru,

போட மாட்டேங்கிறீங்க?...
4

டீ மாஸ்டர் டீ போடறாரு,

பரோட்டா மாஸ்டர் பரோட்டா போடறாரு,

மேக்ஸ் மாஸ்டர் மேக்ஸ் போடறாரு,

நீங்க ஹெட்மாஸ்டர் தானே
ஏன் மண்டய போட மாட்டேங்கிறீங்க?...


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : போட, மாட்டேங்கிறீங்க, போட மாட்டேங்கிறீங்க?..., poada maaddaenkireenka?...

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]