மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


போட மாட்டேங்கிறீங்க?...

poada maaddaenkireenka?... dee maasdar dee poadaraaru,

போட மாட்டேங்கிறீங்க?...

டீ மாஸ்டர் டீ போடறாரு,

பரோட்டா மாஸ்டர் பரோட்டா போடறாரு,

மேக்ஸ் மாஸ்டர் மேக்ஸ் போடறாரு,

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

நீங்க ஹெட்மாஸ்டர் தானே
ஏன் மண்டய போட மாட்டேங்கிறீங்க?...


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : போட, மாட்டேங்கிறீங்க, போட மாட்டேங்கிறீங்க?..., poada maaddaenkireenka?...

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]