மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


இலட்சியம்

iladchiyam paathaiyin vaekamae unnai unathu ladchiyaththil chaerththu vidum

இலட்சியம்

அடுத்தவனின் பாதையைப் பின்பற்றாதே. ஏனெனில் அது அவனுடைய பாதை, உன்னுடையது அல்ல.


உன்னுடைய பாதையைக் கண்டுபிடித்து விட்டாயானால், அதன்பிறகு நீ செய்ய வேண்டியது எதுவும் இல்லை.


கைகளைக் குவித்த வண்ணம் சரணடைந்து விடு. பாதையின் வேகமே உன்னை உனது லட்சியத்தில் சேர்த்து விடும்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : இலட்சியம், இலட்சியம், iladchiyam

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]