மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நல்ல மனிதன்

nalla manethan nalla manethan enpavan yaar?

நல்ல மனிதன்
4

நல்ல மனிதன் என்பவன் யார்?

ஆபத்துக்களையும் பொருட்படுத்தாது,

சிறந்த அல்லது உயர்ந்த செயல்களை

எவன் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறானோ அவன்தான்.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : நல்ல, மனிதன், நல்ல மனிதன், nalla manethan

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]