மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நல்ல மனிதன்

nalla manethan nalla manethan enpavan yaar?

நல்ல மனிதன்

நல்ல மனிதன் என்பவன் யார்?

ஆபத்துக்களையும் பொருட்படுத்தாது,

சிறந்த அல்லது உயர்ந்த செயல்களை

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

எவன் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறானோ அவன்தான்.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : நல்ல, மனிதன், நல்ல மனிதன், nalla manethan

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]