மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தெரிந்த விஷயத்தை.....

therintha vishayaththai..... unakku mika nanraaka therintha vishayaththai, athuparri kojchamum theriyaatha oruvan chollik koduppathai...
தெரிந்த விஷயத்தை.....
உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை,
அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016
நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : தெரிந்த, விஷயத்தை, தெரிந்த விஷயத்தை....., therintha vishayaththai.....


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text