மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


எழுகவே உலகே என்று....

elukavae ulakae enru.... elukavae ulakae enru vaikkoal kumpiyil aeri nenru kondaikkoor chaevalae nee urakka koovu urakka koovu
எழுகவே உலகே என்று....
எழுகவே உலகே என்று

வைக்கோல் கும்பியில் ஏறி நின்று
கொண்டைக்கூர் சேவலே நீ
உரக்க கூவு உரக்க கூவு
பிறந்த மண் அகன்று
தன் மொழி தான் மறந்து
வாட் இஸ் சேவல் என்று
கன்டன் மகன் கிரகாம் கேட்க..
தட் இஸ் டாட் ஒப் சிக்கன் சன் என்றே
கன்டன் (கந்தன்) சொல்ல (எல்லாம் கிரக பலனோ )
அங்கிருந்து அறிந்ததாலோ..
சேவலோ என் கூவல்
எனக்கும் கேட்கிறதே..

Rajevan Evan

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் வாழ்க்கை

Tags : எழுகவே, உலகே, என்று, எழுகவே உலகே என்று...., elukavae ulakae enru....


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text