மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நீ சூடும், ரோஜா, உன்னை விட......

nee choodum, roja, unnai vida...... nee choodum, roja, unnai vida!.. alakil kuraivuthaan!... athanaal thaan, ennavo!...

நீ சூடும், ரோஜா, உன்னை விட......
நீ சூடும், ரோஜா,

உன்னை விட!.. அழகில் குறைவுதான்!...

அதனால் தான், என்னவோ!...

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016
உன்!... கூந்தலின் பின்னால் ஒளிந்துக்கொள்கிறதோ?....

Sasi Mano


மேலும் காதல்

Tags : நீ, சூடும்,, ரோஜா,, உன்னை, விட, நீ சூடும், ரோஜா, உன்னை விட......, nee choodum, roja, unnai vida......

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]