மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

கற்றுக்கொள்வாய்.....

karrukkolvaay..... nee thoddup paar vaanam chilirkkum nee rachiththup paar poo chirikkum

கற்றுக்கொள்வாய்.....
5நீ தொட்டுப் பார்

வானம் சிலிர்க்கும்

நீ ரசித்துப் பார்

பூ சிரிக்கும்

நீ யோசித்துப் பார்

கனவு மெய்படும்

நீ புன்னகைத்துப் பார்

துரோகி வெட்கபடுவான்

நீ தோற்றுப் பார்

பாடம் கற்றுக்கொள்வாய்.


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : கற்றுக்கொள்வாய், கற்றுக்கொள்வாய்....., karrukkolvaay.....

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]