மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


ரசிக்கிறேன்....!!

rachikkiraen....!! unnudan paechividdu udanae maranthuvidukinraen. aanaal, unnudan koapam .....
ரசிக்கிறேன்....!!
உன்னுடன் பேசிவிட்டு

உடனே மறந்துவிடுகின்றேன். ஆனால்,

உன்னுடன் கோபம் கொள்ளும் நேரங்களில்

நாள் முழுவதும் உன்னையே

நினைத்துக்கொண்டு இருக்கிறேன்.

அதனால்தான் என்னவோ உன்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016
கோபங்களை மிக ரசிக்கிறேன்....!!!

Mrm Rifath


மேலும் நட்பு

Tags : ரசிக்கிறேன், ரசிக்கிறேன்....!!, rachikkiraen....!!


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text