மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

செருப்பை கழட்டவா?

cheruppai kaladdavaa? Boy-pennae en ithayaththul varukiraayaa? Girl-cheruppai kaladdavaa?

செருப்பை கழட்டவா?
2Boy-பெண்ணே என் இதயத்துள் வருகிறாயா?

Girl-செருப்பை கழட்டவா?

Boy-அடி லூசு..என் இதயம் என்ன கோவிலா? கழட்டாமல் அப்படியே வா..


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : செருப்பை, கழட்டவா, செருப்பை கழட்டவா?, cheruppai kaladdavaa?

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]