மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நீ ஜெயித்த பிறகு....

nee jaeyiththa piraku.... nee othukkappadum chapaikalil nemirnthu nel nee pukalappadum chapaikalil adakkamaay nel

நீ ஜெயித்த பிறகு....
6
நீ ஒதுக்கப்படும் சபைகளில்

  நிமிர்ந்து நில்

  நீ புகழப்படும் சபைகளில்

  அடக்கமாய் நில்

  நீ விமர்சிக்கப்படும் இடங்களில்

  கோபமாய் இரு

  நீ நேசிக்கப்படும் இடங்களில்

  அன்புடன் இரு

  நீ ஜெயிக்கும் தருவாயில்

  வேகமாகு

  நீ ஜெயித்த பிறகோ

  அதி வேகமாகு!

 


மேலும் சிந்தனைத்துளி

Tags : நீ, ஜெயித்த, பிறகு, நீ ஜெயித்த பிறகு...., nee jaeyiththa piraku....

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]