மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


இறகாகிவிடுகிறேன்

irakaakividukiraen chila naerankalil kaarrilae mithakkum

இறகாகிவிடுகிறேன்

சில நேரங்களில்

காற்றிலே மிதக்கும்

இறகாகிவிடுகிறேன்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

ஊதி விளையாடுபவள்.. நீ.!


மேலும் காதல்

Tags : இறகாகிவிடுகிறேன், இறகாகிவிடுகிறேன், irakaakividukiraen

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]