மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


வாழவைப்போம்

vaalavaippoam choathanaikal meeriyum chaervom onraaka. uyiraana kathalaium
வாழவைப்போம்

உனக்காக நான் பிறந்தேன்,
எனக்காக நீ பிறந்தாய்,
நமக்காக யார் பிறந்தார்..?

 

நாடுகள் கொண்ட சண்டையினால்
நாதிகள் அற்றுப் போகின்றதே...
நாமும் ஒன்று சேரத்தான்
சாதிகள் வந்து தடுக்கின்றதே...

 

மனங்களுக்கு நடுவேயும்
மதிலை மனிதன் வைக்கின்றான்,
ஒரு மித்த காதலையும்
தீவைத்து எரிக்கின்றான்.

 

புரியவில்லை எனக்கு.,
காதல் பாவமா..?
காதலிப்பது பாவமா..?

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

 

பெண்ணே..!
சோதனைகள் மீறியும்
சேர்வோம் ஒன்றாக.
உயிரான காதலையும்
வாழவைப்போம் நிலையாக.

 

இதயப்ரியன்


மேலும் காதல்

Tags : வாழவைப்போம், வாழவைப்போம், vaalavaippoam


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text