மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

கரை சேர்க்கும் படகாக......

karai chaerkkum padakaaka...... kaalamellaam kaaththiruppaen kannaalanae unakkaaka, kaadchikodu kankalukku karai chaerkkum padakaaka......

கரை சேர்க்கும் படகாக......
3


உன்னால் மட்டும் எப்படி
என்னை விட்டுவிட முடிந்தது.
கடந்து போன நாட்களில்
கண்கள் இன்று சிவக்கின்றது.
கலையில் சூரியன் எழும்ப முன்பு
நினைவுகள் வந்து உதிக்கின்றது,
நித்திரைக்குப் போனாலும்
அங்கும் வந்து தடுக்கின்றது.
உனக்காக உருகும் நெஞ்சம்
எரிமலையாய் வெடிக்கின்றது.
எங்கே என் ஜீவனென்று
தனக்குள்ளே துடிக்கின்றது.

எரியும் நெருப்பில் இட்டாலும்
நினைவுகள் கருகிப் போயிடுமா..?
நீயில்லாத வாழ்க்கை
வசந்தமாய் அமைந்துடுமா..?
காட்டருவியாய் ஓடும் கண்ணீர்
மனப் பாறையை கரைத்திடாதா..?
பாறையில் மலந்த மொட்டாய்
காதல் வந்து துளிராதா...?

காலமெல்லாம் காத்திருப்பேன்
கண்ணாலனே உனக்காக,
காட்சிகொடு கண்களுக்கு
கரை சேர்க்கும் படகாக......

இதயப்ரியன்


மேலும் காதல்

Tags : கரை, சேர்க்கும், படகாக, கரை சேர்க்கும் படகாக......, karai chaerkkum padakaaka......

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]