மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

பொக்கிஷத்தை.............

poakkishaththai............. ithayam illaathavalae..! vidduch chelkinraen ithayaththai, en ithayam thudikkum varai uyirudan nee vaala........

பொக்கிஷத்தை.............
4

நான் கேட்டும்
நீ மறுத்தாய்,
நீ வெறுத்தும்
நான் துடித்தேன்...
நான் இணைந்தும்
நீ பிரிந்தாய்,
நீ பிரிந்தும்
நான் வாழ்ந்தேன்....

போதும் வாழ்க்கை.......................

இதயம் இல்லாதவளே..!
விட்டுச் செல்கின்றேன் இதயத்தை,
என்
இதயம் துடிக்கும் வரை
உயிருடன் நீ வாழ........

பத்திரமாய் பற்றிக்கொள்
என் பாசத்தின்
பொக்கிஷத்தை.............

கண்ணீர் சிந்தும் காவியங்கள்


மேலும் காதல்

Tags : பொக்கிஷத்தை, பொக்கிஷத்தை............., poakkishaththai.............

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]