மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


௨திராத மலராய்

௨thiraatha malaraay keeral viluntha chilaiyaay aval chethukkida yaar ?....

௨திராத மலராய்

சிந்தனை
செல்வங்கள்
எங்கே ?...

சிந்தும்
கண்ணீரும்
எங்கே ?...

சீதையை தேடி
வந்த ராமனும்
எங்கே ?...

சீதனம் கொடுக்க
இலட்சுமியும்
இல்லையே !....

வரன் கேட்டு
வந்தவர்கள்
குணம் கேட்காமல்
பணம் கேட்டு
எங்கோ ?....

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

வானில் பூத்த
மலராய் அவள்
சூடிட யார் ?.....

சுழலில் சிக்கிய
படகாய அவள்
மீட்டிட யார் ?....

கீறல் விழுந்த
சிலையாய் அவள்
செதுக்கிட யார் ?....

புன்னகை
பூ பூத்தவள்
இன்றோ
கண்ணீரால்
தன் வாழ்வை
தொலைத்து கொண்டாள்.......
௨திராத மலராய்—

Lagrin Sharma D.P


மேலும் காதல்

Tags : ௨திராத, மலராய், ௨திராத மலராய், ௨thiraatha malaraay

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]