மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தெரிந்தும் தெரியாமல் இருக்கிறாயே!..

therinthum theriyaamal irukkiraayae!.. unnai naan churri churri varuvathai therinthu kondum nee theriyaamal irukkiraayae!...
தெரிந்தும் தெரியாமல் இருக்கிறாயே!..

கடிகாரத்துக்குள் முட்கள் சுத்துகின்றது
அது கடிகாரத்துக்கு தெரியுமோ தெரியவில்லை
நேரம் மட்டும் ஓடுகின்றது!......
உன்னை நான் சுற்றி சுற்றி வருவதை
தெரிந்து கொண்டும்
நீ தெரியாமல் இருக்கிறாயே!...
எனக்கு நேரம் போவதும் தெரிவதில்லை
வருடங்கள் கழிவதும் புரியவில்லை

Jenosan Plib

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் காதல்

Tags : தெரிந்தும், தெரியாமல், இருக்கிறாயே, தெரிந்தும் தெரியாமல் இருக்கிறாயே!.., therinthum theriyaamal irukkiraayae!..


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text