மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


பிரிகின்றது பாதியிலே...............

pirikinrathu paathiyilae............... choatha‌naiya‌rru anaathaiyaana‌ choatha‌naiyillaap paalaiva‌na‌maay vaetha‌naika‌l kondu vaalkinra‌thu

பிரிகின்றது பாதியிலே...............

வேதனை நிறைந்த பயணத்திலே,
வாழ்க்கை சாய்கிறது சாலையிலே,
ஜோடி சேர்ந்த பறவைகள்
வாடிப் பிரிகின்றது பாதியிலே,

மூடிக்காணும் க‌ன‌வினிலே
மூச்சு முட்டிப் போகின்ற‌து
மூடி வைத்த‌ காத‌ல் தான்
முள்ளாய் வ‌ந்து வ‌தைக்கின்ற‌து.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

சோத‌னைய‌ற்று அநாதையான‌
சோத‌னையில்லாப் பாலைவ‌ன‌மாய்
வேத‌னைக‌ள் கொண்டு வாழ்கின்ற‌து
சோக‌ம் கொண்டு ஒரு ஜீவ‌ன்.........

இதய ப்ரியன்


மேலும் காதல்

Tags : பிரிகின்றது, பாதியிலே, பிரிகின்றது பாதியிலே..............., pirikinrathu paathiyilae...............

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]