மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நட்பு

nadpu un nadpu ennum chiraiyil chikki kondaen.

நட்பு
2

உன் நட்பு என்னும் சிறையில் சிக்கி கொண்டேன்.


தவறுகள் செய்தால் தண்டித்து விடு - ஆனால்


விடுதலை மட்டும் செய்துவிடாதே.


மேலும் நட்பு

Tags : நட்பு, நட்பு, nadpu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]