மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நட்பு

nadpu un nadpu ennum chiraiyil chikki kondaen.
நட்பு

உன் நட்பு என்னும் சிறையில் சிக்கி கொண்டேன்.


தவறுகள் செய்தால் தண்டித்து விடு - ஆனால்


விடுதலை மட்டும் செய்துவிடாதே.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நட்பு

Tags : நட்பு, நட்பு, nadpu


Follow saalaram14 on Twitter
Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]

Let jQuery AJAX Change This Text