மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

சும்மாவா சொன்னாங்க.........

chummaavaa chonnaanka......... chummaavaa chonnaanka kaluthaikku theriyumaa karpoora vaachanai

சும்மாவா சொன்னாங்க.........
2இந்த smsஜ ஸ்மெல் பண்ணு உனக்கு கற்பூர வாசனை அடிக்கிறதா?

என்னது இல்லையா?

அதுசரி, சும்மாவா சொன்னாங்க "கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை!


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : , சும்மாவா, சொன்னாங்க, சும்மாவா சொன்னாங்க........., chummaavaa chonnaanka.........

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]