மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


என்ன ஆகும் ? ஜோக்

enna aakum ? jok aachiriyar : naam namathu aimpulankalai adakkinaal enna aakum ?

என்ன ஆகும் ? ஜோக்

ஆசிரியர் : நாம் நமது ஐம்புலன்களை அடக்கினால் என்ன ஆகும் ?

மாணன் : ஆம்புலன்ஸ் வரும் சார்.

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேலும் நகைச்சுவை

Tags : என்ன, ஆகும், ஜோக், என்ன ஆகும் ? ஜோக், enna aakum ? jok

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]