மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


முட்டாள் !

muddaal ! kumaasthaa : poadaa, nee muddaal ! daippisd: poadaa, nee thaan muddaal !

முட்டாள் !

குமாஸ்தா : போடா, நீ முட்டாள் !
டைப்பிஸ்ட்: போடா, நீ தான் முட்டாள் !


குமாஸ்தா : போடா, நீ முட்டாள் !
டைப்பிஸ்ட்: போடா, நீ தான் முட்டாள்

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

மேனேஜர்: என்ன அங்கே கூச்சல்? நான் ஒருத்தன் இங்கே இருப்பது
உங்களுக்கு தெரியலையா ?


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : முட்டாள், , முட்டாள் ! , muddaal !

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]