மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

தெரிஞ்சிருந்தா

therijchirunthaa vanki athikaari : neenka kaarukkaaka loan vaankiyiruntheenka. maacham thavanai kaddaathathaala, naanka kaar eduththukkiddu poakirom.

தெரிஞ்சிருந்தா
2

வங்கி அதிகாரி : நீங்க காருக்காக லோன் வாங்கியிருந்தீங்க. மாசம் தவணை கட்டாததால, நாங்க கார் எடுத்துக்கிட்டு போகிறோம்.

கடன் வாங்கியவர் : இப்படி நீங்க செய்வீங்கனு தெரிஞ்சிருந்தா என்னோட கல்யாணத்துக்கும் லோன் வாங்கியிருப்பேனே!!!


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : தெரிஞ்சிருந்தா, தெரிஞ்சிருந்தா, therijchirunthaa

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]