மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

ஆணையா திருமணம் செய்து கொள்வார்கள்?

aanaiyaa thirumanam cheythu kolvaarkal? nee‌‌thipa‌thi : ‌nee‌nka‌l yaarai‌th thirumanam cheythu kondiruk‌ki‌ree‌rka‌l? aa‌n : oru pennai.

ஆணையா திருமணம் செய்து கொள்வார்கள்?
2நீ‌‌திப‌தி : ‌நீ‌ங்க‌ள் யாரை‌த் திருமணம் செய்து கொண்டிருக்‌கி‌றீ‌ர்க‌ள்?

ஆ‌ண் : ஒரு பெண்ணை.

‌நீ‌திப‌தி : பெண்ணைத் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் ஆணையா திருமணம் செய்து கொள்வார்கள்?

ஆ‌ண்: ஏ‌ன் செ‌ய்து கொ‌ள் மா‌ட்டா‌ர்க‌ள். என் தங்கை செய்து கொண்டிருக்கிறாளே!!!


மேலும் நகைச்சுவை

Tags : ஆணையா, திருமணம், செய்து, கொள்வார்கள், ஆணையா திருமணம் செய்து கொள்வார்கள்?, aanaiyaa thirumanam cheythu kolvaarkal?

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]