மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


தோழி நீ

tholi nee kannel oru minnal mukaththil oru chirippu

தோழி நீ

"கண்ணில் ஒரு மின்னல்"


"முகத்தில் ஒரு சிரிப்பு"


"சிரிப்பில் ஒரு பாசம்"


"பாசத்தில் ஒரு நேசம்"

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016


"நேசத்தில் ஒரு இதயம்"


அந்த "இதயத்தில் தோழி நீ"


மேலும் நட்பு

Tags : தோழி, நீ, தோழி நீ, tholi nee

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]