மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English


நட்பு

nadpu pookkal enpathu uthirum varai

நட்பு

பூக்கள் என்பது
உதிரும் வரை

இரவு என்பது
விடியும் வரை

உறவு என்பது
பேசும் வரை

Posted by Sollunga Bro Sollunga on Wednesday, December 7, 2016

பிரிவு என்பது
இணையும் வரை

நட்பு என்பது
உயிருள்ள வரை


மேலும் நட்பு

Tags : நட்பு, நட்பு, nadpu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: mail@tamilvip.com | Online Editorial: mail@tamilvip.com
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]