மொழித்தெரிவு :
தமிழ்
English

நட்பு

nadpu pookkal enpathu uthirum varai

நட்பு
5

பூக்கள் என்பது
உதிரும் வரை

இரவு என்பது
விடியும் வரை

உறவு என்பது
பேசும் வரை

பிரிவு என்பது
இணையும் வரை

நட்பு என்பது
உயிருள்ள வரை


மேலும் நட்பு

Tags : நட்பு, நட்பு, nadpu

Google+ Google Site best viewed in CHROME @ 1024 x 768 resolution | Contact: [email protected] | Online Editorial: [email protected]
www.saalaram.com | www.tamilvip.com | www.tamil001.com | www.saalaram.com
© 2012 Copyright saalaram network. All rights reserved | Powered by saalaram [ சாளரம் ]